Menu

Výměna kolejnic

VÝMĚNA KOLEJNIC

Výměna kolejnicových pásů pomocí soupravy SDK II

SDK II je ucelená souprava nákladních vozů upravených pro přepravu dlouhých kolejnicových pásů, speciálních vozů s manipulátorem a vyměňovacím vozíkem. Pomocí nich je možné provádět šetrnou výměnu kolejnic, jejich skládání jak do středu koleje, tak na hlavy pražců a nakládání na SDK II.


K vlastní výměně kolejnic jsou kromě stabilní posádky SDK (5 pracovníků) potřeba další pracovníci, kteří pomáhají navádět pasy, mění staré pryžové podložky za nové, povolují, dotahují upevňovadla a stykují jednotlivé pásy.
Staré kolejnice jsou vyjímány z podkladnic a ukládány do osy přes vyměňovací vozík. Souběžně jsou do prázdných podkladnic naváděny kolejnice nové, přímo ze soupravy SDK II, které jsou pomocí manipulátoru odebírány z přepravních vozů. Výměna probíhá tažením celé soupravy lokomotivou.