Menu

Svařování

NAŠE SLUŽBY VE SVAŘOVNĚ

 • ekologická služba - regenerace užitých kolejnic všech tvarů
 • výroba přechodových kolejnic tvarů S 49/R 65, S 49/UIC, UIC/R 65, S 49/NT1
 • defektoskopická ultrazvuková kontrola kolejnic a svarů
 • měření nových i starých svarů elektronickou latí s grafickým výstupem
 • navařování kolejnic LIS na požadovanou délku dle dohody

Nabízíme Vám bezplatnou konzultační návštěvu našeho technika, který zpracuje technologii a cenovou nabídku.


CENY

 • Ceny jsou stanoveny na jednotlivé výkony
 • Nabízíme možnost smluvních cen na jednotlivé zakázky
 • Nabízíme množstevní slevy
 • Ceník tvoří samostatnou přílohu

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 • Na námi vyrobený svar na novém materiálu dáváme záruku 5 let.
 • U užitého materiálu minimálně 2 roky, delší dobu dle dohody - při dodržení řádné údržby včetně upínací teploty koleje.