Menu

O nás

DUCHCOVSKÁ SVAŘOVNA, A.S.

člen českého stavebního holdingu Enteria, a.s.

Naši společnost založili dva akcionáři: Chládek & Tintěra a.s. Litoměřice a Chládek a Tintěra Pardubice a.s. vkladem každý 50 %. Svoji činnost společnost zahájila 1.3.2005. 

Cílem obou společností bylo pokračovat ve stykovém odtavovacím svařování ve stabilní svařovně v Duchcově, které zde probíhalo od začátku sedmdesátých let minulého století ať už v podání Traťové distance Most, tak poté Traťové strojní stanice Ústí nad Labem. 

Na činnosti společnosti se podílí 35 zaměstnanců.

Jsme zapsáni v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1598. IČO: 272 64 483. DIČ: CZ 272 64 483. 


V roce 2019 jsme diversifikovali výrobní program o výrobu a montáž ocelových konstrukcí. Pro tuto výrobu jsme zahájili výstavbu zcela nových výrobních prostor a to v areálu svařovny a jak se říká „na zelené louce“. Vznikla tím nová divize, která se významným způsobem podílí na realizaci ocelových konstrukcí, mostních konstrukcí a provizorií, nástupištních přístřešků, zábradlí, přechodových lávek apod.


CO UMÍME

  • odtavovací stykové svařování kolejnic všech tvarů
  • ekologickou službu v oblasti regenerace kolejnic
  • zajištění komplexních přeprav kolejnic pronájem železničních plošinových vozů
  • řešení problematiky ECM
  • výměny kolejnic na stavbách
  • veškeré práce na železničním svršku
  • výrobu a montáž ocelových konstrukcí

PŘÍBĚH HROCHA

Zvíře ve znaku stavební firmy? A ke všemu - šklebící se hroch?! Prozradíme vám, jak se k nám dostal.
Stejně se na to každou chvíli někdo ptá.

Hroši, ti se v rodině jednoho ze zakladatelů zabydleli dávno před založením firmy. Docela kuriózním způsobem.

Jeden obhroublý známý Chládkových začal své těhotné manželce říkat… jen považte: Hrošice! A paní Dáša (Chládková) to po příchodu domů musela hned za tepla reportovat manželovi. Její tragický výraz a pohoršlivý tón hlasu, svědčící o neochvějné ženské solidaritě, toho manžela rozesmál tak, že málem spadl ze žebříku. Paní Dášu i šestiletého synka hroši záhy oslovili také. Stala se z nich taková… normální hroší rodinka.

Protože pánové Chládek a Tintěra měli v době zakládání firmy k dispozici jen svá jména, a jinak holé… záda, museli vyrazit na trh s vlastní kůží. A aby byla firma odolnější, přidali tam toho rodinného hrocha s kůží hroší. To aby se tolik nebáli neznámé podnikatelské budoucnosti. Tak! To je celá pravda o hrochovi ve znaku.