Menu

Lávky návěstidel

Lávky návěstidel

Návěstní lávky jsou pochozí , příhradové, svařované konstrukce tvořené šesti hlavními dílci, které jsou spojeny šroubovými spoji. Slouží k umístění návěstidel, která řídí železniční dopravu. Rozměr lávek se liší v závislosti na reliéfu zemní pláně, v našem případě dosahují délky 22-24 m. výška je pak dána přímo předpisem SŽ.(pohybuje se okolo 10 m).